Milani Consulting AB

Välkommen

Vi är ett konsultföretag, specialiserat inom el -och arkitekturprojektering.
Företaget utför elinstallationer, allt från kraft, belysning och tele/data i form
av nyinstallation, service och underhåll samt jour dygnet runt.

Milani Consulting AB

El Jour

Akuta Elfel?

Få kontakt med en certifierad elektriker.

Vad vi gör

Vår verksamhet utgörs av konsultation inom el, telesystem, arkitekt och teknisk projektledning. Vi utför projektering, tekniska och ekonomiska utredningar, installationssamordning, kontroller, statusbedömningar av ovan nämnda tekniska anläggningar och  besiktningar för privatpersoner. Vi arbetar inom el installationer, smart och styr system. Våra uppdragsgivare är stat, kommuner, bygg- och fastighetsbolag, entreprenörer samt privat kunder.

JOUR ELEKTRIKER

Ingen el hemma? Säkringar går? Vi löser alla sorters elektriska problem dygnet runt. Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

ELINSTALLATIONER

Vi hjälper dig med allt från hängande taklampor, bygga om el central med jordfelsbrytare till större uppdrag som total elinstallationer för nybyggnation och ombyggnationer.

ElKONSULT OCH ARKITEKTER

Här finner ni arkitekter och projektörer med många års erfarenhet inom Arkitektur, Konstruktion och El.

TEKNISK PROJEKTLEDNING

Våra tjänster täcker in olika stödfunktioner inom hela byggprocessen från tidiga utredningsskeden under projektering fram till överlämnandet till den slutliga brukaren.

Trygghet för dig som kund

KONTAKTA OSS

Vi finns här för dig

Partners

nedladdning